Privatumo politika

Garantijos ekspertas („mes“, „mes“, „mūsų“ arba „garantijos ekspertas“) yra jūsų pateiktų asmens duomenų valdytojas. Mes valdome https://warranty.expert/lithuania/ svetainę („Svetainė“), kad naudotojai („jūs“ ir „jūsų“) pateiktų informaciją apie mūsų paslaugas („Paslaugos“).

Čia aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų svetaine. Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šią Privatumo politiką.

Tvarkydami jūsų duomenis, mes laikomės 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinti Direktyvą 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir kitus taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

Atminkite, kad ši privatumo politika taikoma tik Svetainei. Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nevaldomas ar nekontroliuojamas svetaines. Šios svetainės nuorodos nereiškia, kad mes pritariame ar peržiūrime tokias trečiųjų šalių svetaines.

 

Informacija apie mus:

UAB „Garantijų centras“

Org. Nr .: 303056772

Registruotas adresas: Spaudos g. 8, Vilnius, Lietuva

Paštas: vilnius@warranty.expert

 

Informacija apie duomenų apsaugos pareigūną:

Duomenų apsaugos pareigūnas neskiriamas.

 

Kokią informaciją renkame?

Mes renkame ir naudojame šią informaciją:

Asmeniniai duomenys

Kai naudojatės mūsų svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją apie jus („Asmens duomenys“), ty kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., Kai naudojatės mūsų paslaugomis, susisiekite su mumis dėl klausimų ir pan. pateikti nuorodą į šią privatumo politiką.

Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia, kai lankotės mūsų svetainėje arba kai jūs pasiekiate svetainę per mobilųjį įrenginį arba per jį („Naudojimo duomenys“). Šie naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip IP adresai, naudojamos naršyklės ir įrenginio tipas, tinklalapis, kuriame lankėtės prieš atvykstant į mūsų svetaines, ir identifikatoriai, susieti su jūsų įrenginiais. Kai prisijungiate prie svetainės naudodami mobilųjį įrenginį arba per jį, šie naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, jūsų mobiliojo įrenginio unikalus ID, jūsų mobiliojo įrenginio IP adresas, jūsų mobiliosios operacinės sistemos tipas, mobilioji interneto naršyklė, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostikos duomenys. Atminkite, kad tokia informacija, kuri pasyviai renkama naudojant įvairias technologijas, šiuo metu negali būti naudojama konkrečiai jūsų tapatybei nustatyti. Ši svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą mūsų svetainės lankytojų skaičių, kiekvieno mūsų svetainės puslapio lankytojų skaičių, mūsų lankytojų interneto paslaugų teikėjų domenų pavadinimus ir kaip mūsų vartotojai naudojasi paslaugomis ir sąveikauja su jomis.

Stebimi slapukai

Duomenys Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, kad galėtume sekti veiklą mūsų svetainėje ir saugoti tam tikrą informaciją. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų slapukų politikoje.

Kodėl renkama tokia informacija?

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Teikti paslaugą (įsigyti išplėstinę garantiją/draudimą per svetainę)
 • Įregistruoti padarytą žalą (pretenzijos pateikimas).

Mes naudojame Asmens duomenis įvairiems tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje. Jei pateikiate Asmens duomenis dėl tam tikros priežasties, mes galime naudoti Asmens duomenis dėl priežasties, dėl kurios jie buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei susisieksite su mumis el. Paštu, mes naudosime jūsų pateiktus asmens duomenis, kad atsakytume į jūsų klausimą arba išspręstume jūsų problemą. Be to, jei pateiksite Asmens duomenis, kad gautumėte prieigą prie Paslaugų, mes naudosime jūsų Asmens duomenis, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėtume, kaip jūs naudojatės tokiomis paslaugomis. Mes ir mūsų dukterinės įmonės bei susijusios įmonės („Susijusios įmonės“) taip pat galime naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą asmenį neatpažįstančią informaciją, surinktą per Svetainę, kad padėtų mums pagerinti svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti mūsų vartotojus ir pagerinti Paslaugos. Mes ir mūsų susijusios įmonės galime naudoti šią informaciją bendraudami su jumis dėl Paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas:

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais, remdamiesi šiais teisiniais pagrindais pagal BDAR, t.y.

 • Apdorojimas yra būtinas sutarčiai, kurios duomenų subjektas yra įvykdytas, arba norint imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. duomenys tvarkomi siekiant teikti Paslaugą arba užregistruoti padarytą žalą;
 • Apdorojimas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinės pareigos, kuri taikoma duomenų valdytojui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), t.y. Sąskaitų faktūrų ir kitų apskaitos dokumentų išrašymas ar saugojimas, atsakymas į pretenzijas ir kt.

 

Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Paslaugų teikimo tikslais galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:

 • tavo vardas;
 • jūsų pavardė;
 • Tavo gimimo data;
 • Jūsų telefono numeris;
 • Jūsų elektroninio pašto adresas;
 • duomenys, reikalingi mokėjimui įvykdyti ir patvirtinti.

 

Norėdami užregistruoti žalą:

 • tavo vardas;
 • jūsų pavardė;
 • Jūsų telefono numeris;
 • Jūsų elektroninio pašto adresas;
 • savo namų adresą, jei paslaugą reikia teikti namuose.

 

Ar privalote mums pateikti asmens duomenis?

Atminkite, kad norėdami suteikti jums paslaugas ar užregistruoti žalą, turite pateikti mums aukščiau nurodytus asmens duomenis.

Iš kur mes gauname jūsų asmens duomenis (iš kur jie gaunami)?

Mes gauname duomenis tiesiogiai iš jūsų, t. y. Kai jūs pateikiate savo asmens duomenis per mūsų svetainę.

Išlaikymas

Mes saugome jūsų duomenis tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Tais atvejais, kai įstatymai nenustato asmens duomenų saugojimo terminų, Asmens duomenys, kuriuos pateikiate per Svetainę, saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio susirašinėjimo su jumis dienos.

Duomenų perdavimas

Informacija, kurią mums pateikiate, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius už jūsų valstijos, provincijos, šalies ar kitos vyriausybės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos. Savanoriškai pateikdami mums Asmens duomenis, jūs sutinkate, kad mes juos naudosime pagal šią Privatumo politiką.

Atminkite, kad mes nesidalinsime jūsų asmeniniais duomenimis su kitais be jūsų leidimo, išskyrus šiuos tikslus:
Draudikas

Kadangi Bendrovė veikia kaip priklausomas draudimo tarpininkas, atstovaujantis draudikui, jūsų asmens duomenys perduodami šiam draudikui paslaugų teikimo tikslais – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas 304080146, registruotas adresas: Ukmergės gatvė 280, 06115 Vilnius, Lietuva.

Kiti pas mus dirba (paslaugų teikėjai)

Mokėjimai, atlikti per Svetainę, yra tvarkomi naudojant „Maksekeskus AS“ valdomą „Makecommerce.lt“ platformą (Niine 11, Talinas 10414, Estija, registracijos Nr. 12268475), todėl duomenys, įskaitant Asmens duomenis, reikalingus mokėjimui įvykdyti ir patvirtinti, gali būti perduoti „Maksekeskus“ AS.

Įmonė taip pat bendradarbiauja su įvairiomis paslaugų įmonėmis. Šiuo tikslu tokioms įmonėms gali būti perduodami asmens duomenys.

Rinkti, saugoti, laikyti ir tvarkyti jūsų Asmens duomenis per debesies ar prieglobos paslaugas arba trečiąją šalį arba su mumis susijusią ar susijusią šalį, kaip pagrįsta verslo tikslais.

Mes taip pat naudojame tam tikras patikimas trečiąsias šalis (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo ir IT paslaugų teikėjus), kad padėtų mums tobulinti savo svetainę. Šios trečiosios šalys gali prieiti prie informacijos tik tam, kad atliktų užduotis mūsų vardu laikydamosi šios privatumo politikos, ir mes būsime atsakingi už tai, kaip jie tvarko jūsų informaciją pagal mūsų nurodymus.

Susijusios įmonės

Mes taip pat galime bendrinti jūsų asmens duomenis su susijusiomis įmonėmis, siekdami tikslų, atitinkančių šią privatumo politiką.

Verslo pervedimai

Vystydami savo verslą galime parduoti ar pirkti verslą ar turtą. Įmonės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti perduoto turto dalis.

Įstatymas ir tvarka

Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas (a) laikantis įstatymų; b) apsaugoti bet kurį asmenį nuo mirties ar sunkių kūno sužalojimų; c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mumis ar mūsų vartotojais; arba d) apsaugoti mūsų nuosavybės teises.

Mes neperduodame jūsų Asmens duomenų trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, t. y. Už Europos Sąjungos ribų, nebent to reikalautų įstatymai ar teismai arba jei to reikia vienam iš šioje Politikoje nustatytų tikslų.

Europos Sąjungos reikalavimai

Kalbant apie asmens duomenų pateikimą per mūsų svetainę ir pagal BDAR, turite šias teises:

 • teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą;
 • teisė susipažinti;
 • teisę į ištaisymą;
 • teisė ištrinti („teisė būti pamirštam“);
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisę į duomenų tvarkymo apribojimą;
 • teisę prieštarauti.

 

Informuojame, kad turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.

Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą (jei jį davėte) tvarkyti jūsų asmens duomenis. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti rašydami mums vilnius@warranty.expert. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu, teisėtumui prieš jo atšaukimą.

Jei norite pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, turite pateikti raštišką prašymą, nurodydami jūsų tapatybę, t. y. Patvirtindami savo tapatybę. Mes neapdorojame užklausų be galimybės identifikuoti pareiškėją.

Pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti savo privatumo politiką. Mes pranešime jums apie bet kokius pakeitimus paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje.

Patartina periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką, ar nėra pakeitimų. Ši privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta aukščiau nurodytą dieną. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine po bet kokių šios privatumo politikos pakeitimų ar pakeitimų rodo, kad sutinkate su tokios peržiūrėtos privatumo politikos sąlygomis.

Slapukų politika

Garantijos ekspertas („mes“, „mes“, „mūsų“ arba „Garantijos ekspertas“) naudoja slapukus svetainėje https://warranty.expert/lithuania/ („Svetainė“).

Prašome perskaityti toliau pateiktą informaciją, nes ji paaiškina, kas yra slapukai ir kaip mes juos naudojame. Retkarčiais galime atnaujinti šią slapukų politiką, todėl apsilankykite šiame puslapyje.

Kas yra slapukai?

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, jūsų įrenginyje kartais saugomi nedideli duomenų failai, vadinami slapukais. Slapukas yra mažas failas, siunčiamas į įrenginį, kai vartotojas apsilanko atitinkamoje svetainėje. Slapukai leidžia svetainei atpažinti vartotojo įrenginį (pavyzdžiui, kitą kartą, kai naudotojas lankosi šioje svetainėje).

Slapukų informacija nenaudojama renkant asmeninę informaciją apie vartotoją.

Kokius slapukus naudojame?

Mes naudojame slapukus, kad prisimintume jūsų pasirinkimus ar nuostatas, kurias padarėte peržiūrėję informaciją šioje svetainėje:

Domain name      Cookie’s name Purpose  Duration 
.warranty.expert  _gat   Used to throttle request rate. It is deployed via Google Tag Manager (Google Analytics)  1 minute 
.warranty.expert  _ga   Used to distinguish users (Google Analytics)  2 years 
.warranty.expert  _gid   Used to distinguish users (Google Analytics)  24 hours 
.warranty.expert  qtrans_front_language   The cookie remembers the language of the website chosen by the user  1 year 
.warranty.expert  geolocation   Location cookie  1 year 

Informacija apie slapukų naudojimą:

Kai pirmą kartą lankotės svetainėje, jums pranešama, kad svetainė naudoja slapukus. Iššokančiajame lange turite tiesioginę prieigą prie šios slapukų politikos.

Tvarkyti slapukus:

Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu užkirsti kelią slapukų nustatymui per mūsų svetainę naudodami atitinkamą naudojamos interneto naršyklės nustatymą ir taip visam laikui atsisakyti slapukų nustatymo. Be to, jau nustatyti slapukai bet kuriuo metu gali būti ištrinti per interneto naršyklę ar kitas programines programas.

Jei išjungsite slapukus, kai kurios funkcijos bus išjungtos, todėl jūsų svetainė bus efektyvesnė ir kai kurios mūsų paslaugos neveiks tinkamai. Tačiau vis tiek galite pateikti užsakymus. Jei naudojamoje interneto naršyklėje išjungsite slapukų nustatymą, ne visos mūsų svetainės funkcijos gali būti visiškai naudojamos.

Apsilankę „Google Ads“ nustatymų puslapyje, galite atsisakyti „Google Analytics“, skirtos reklamuoti vaizdinius skelbimus, ir tinkinti „Google“ vaizdinės reklamos tinklo skelbimus. „Google“ taip pat rekomenduoja savo naršyklėje įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą. „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedas suteikia lankytojams galimybę neleisti „Google Analytics“ rinkti ir naudoti jų duomenų.

Slapukus galite valdyti visose populiariose interneto naršyklėse: