Konkret halın təhlili

Bütün əsas məhsul kateqoriyaları (TV, mobil, İT) üzrə 44% qoşulma dərəcəsi

Problem

Müştərimiz tərəfdaşlığımızın başladığı vaxtda heç bir əlavə sığorta və müddəti uzadılmış zəmanət xidmətləri satmamışdır. Məqsədimiz yeni gəlir axını açmaq üçün bazar potensialını gücləndirmək olmuşdur.

Həll

Davamlı əməkdaşlıq müddətində biz tutarlı və səmərəli gəlir mənbəyi kimi əlavə sığorta xidmətlərinin yerinə yetirilməsi və saxlanılması üçün geniş spektrli müxtəlif taktiki tədbirlər həyata keçirmişik.

Əsas uğur faktorları:
APOS (satışdan sonrakı) strategiyasının həyata keçirilməsi.

Biz əlavə xidmət alıcılarının sayını durmadan artıran satış strategiyasını işləyib hazırlamış və həyata keçirmişik.

Loyallıq kampaniyaları.

Müştərilərin loyallığını artırmaq və onların avadanlığının istismar müddətini uzatmaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmişik.

Tanıtım kampaniyaları.

Müxtəlif reklam və tanıtım kampaniyaları sığortanın müştəri xidmətlərindən biri kimi uğurla formalaşmasına kömək etmişdir.

Daimi təlim.

Həm satış qrupu, həm də menecerlər üçün peşəkar təlim proqramları onlara yüksək məhsuldarlığı təmin etmək üçün vacib olan bilik və bacarıqlar vermişdir.

Həll Yaradılan dəyər

Müxtəlif tədbirlər kompleksi, güclü qarşılıqlı tərəfdaşlıq və etimad aşağıdakılara nail olmağa kömək etmişdir:

Bütün əsas məhsul kateqoriyaları (TV, mobil, İT) üçün qoşulma dərəcəsi 44%