Juhtumiuuringud

Nullist kuni 8 miljoni euroni – keskmiselt 20% kasv aastas.

Väljakutse

Aastal 2013, kui algas meie koostöö, ei olnud kliendi teenustelistis lisakindlustust ega pikendatud garantiiteenuseid. Meie eesmärgiks oli ära kasutada olemasolev turupotensiaal ning teenida lisallikatest kliendile tulu.

Lahendus

Koostöö käigus võtsime ette erinevad taktikalisi tegevusi, et rakendada lisakindlustusteenuste potensiaal ning teenida tulu.

Peamised edutegurid
Müügitiimi motivatsioonisüsteem

Järjepidevalt toimivad boonussüsteemid suurendasid müügitiimi motivatsioonitaset ning üldist tulemuslikkust.

Pikaajaline koostöö alates 2013. aastast

Pidev koostöö ja planeerimine on meil võimaldanud jõuda jätkusuutlike, pikaajaliste ärieesmärkideni ja kohaneda muutuva turuga.

Strateegiline koostöö otsuste tegemise tasandil

Üks meie eesmärke oli tegutseda usaldusväärse strateegilise partnerina otsuseid tegevate juhtide suunamisel tulude suurendamisel, kaubamärgi tugevdamisel ja kliendikogemuse parandamisel kogu protsessi käigus.

Järjepidev koolitus

Professionaalsed koolitusprogrammid nii müügitiimile kui ka kliendihalduritele andsid neile teadmisi ja oskusi, mis aitaksid tagada suurema tulemuslikkuse.

Loodud väärtus

Erinevate tegevuste kompleks, tugev omavaheline partnerlus ja usaldus aitasid meil saavutada:

0–8 miljonini aastas koos keskmise kasvuga 20% aastas