Juhtumiuuringud

50 000 eurosest aastatulust ühe miljoni euroni 1,5 aastaga

Väljakutse

Klient ei kasutanud ära oma lisateenuste müügist tulenevat täielikku potensiaali.

Lahendus

Kogenenud ning pikaajalise koostööpartnerina nägime lisakindlustustoodete müümisel suurt turupotensiaali. Meie eesmärk oli koostada tegevuskava tulemuslikkuse suurendamiseks.

Peamised edutegurid
Müügitiimi motivatsioonisüsteemid.

Järjepidevad boonussüsteemid suurendasid müügitiimi motivatsiooni ja üldist tulemuslikkust.

Järjepidev koolitus.

Pikaajalised koolitusprogrammid nii tegevus- kui ka juhtimistasandil andsid neile vajalikke teadmisi ja oskusi, mis aitavad tagada tulude kasvu ja erakordse kliendikogemuse.

Hinnastuse korrigeerimine.

Aitasime ümber mõelda ja määratleda efektiivse hinnastusmudeli.

Strateegiline koostöö otsuste tegemise tasandil.

Üks meie eesmärke oli tegutseda usaldusväärse strateegilise partnerina otsuseid tegevate juhtide suunamisel tulude suurendamisel, kaubamärgi tugevdamisel ja kliendikogemuse parandamisel kogu protsessi käigus.

Loodud väärtus

Erinevate tegevuste kompleks, tugev omavaheline koostöö ja usaldus

aitasid saavutada aastatulu 20-kordse kasvu (50 000 eurost kuni ühe miljoni euroni) 1,5 aastaga.