Tapaustutkimuksia

Vuosittainen kasvu 0–8 miljoonaa euroa, keskimääräinen kasvu 20 % vuodessa.

Haaste

Kumppanuutemme alussa vuonna 2013 asiakas ei myynyt lisävakuutuksia tai laajennettuja takuupalveluja, joten tavoitteenamme oli mahdollistaa markkinapotentiaalin hyödyntäminen ja aloittaa tulojen tuottaminen näistä lisätulonlähteistä.

Ratkaisu

Pitkäaikaisen kumppanuuden aikana olemme laatineet monitahoisen strategisen ja taktisen toimintasuunnitelman lisävakuutuspalvelujen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi täysimääräisesti.

Menestystekijät:
Myyntitiimin motivaatiojärjestelmät.

Myyjien bonusjärjestelmät lisäsivät heidän motivaatiotaan ja yleistä suorituskykyään.

Pitkäaikainen kumppanuus vuodesta 2013 lähtien.

Jatkuvan yhteistyön ja johdonmukaisen suunnittelun ansiosta olemme voineet saavuttaa kestäviä, pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteita ja sopeutua muuttuvaan markkinaympäristöön.

Strateginen yhteistyö päätöksentekotasolla.

Yksi tavoitteistamme oli toimia luotettavana strategisena kumppanina, joka opastaa päätöksentekijöitä monimutkaisessa prosessissa, jonka tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen, brändin vahvistaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen.

Jatkuva koulutus.

Ammattimaiset koulutusohjelmat sekä myyntitiimille että johtajille antoivat heille tietoja ja taitoja, jotka olivat kriittisiä hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi.

Saavutettu hyöty

Erilaisten toimien kokonaisuus, vahva keskinäinen kumppanuus ja luottamus auttoivat saavuttamaan tuloksia:

0 miljoonasta 8 miljoonan euron tuloihin 20 prosentin keskimääräisellä kasvulla vuodessa.