Juhtumiuuringud

Kõikides peamistes tootekategooriates tõusis osalusmäär 44%.

Väljakutse

Koostöö alguses ei kuulunud kliendi pakutavatesse teenustesse ei lisakindlustus ega ka pikendatud garantiiteenus. Meie eesmärgiks oli aidata kliendil näha antud teenuste potensiaali ning avada sellega kliendi jaoks uus tuluallikas.

Lahendus

Koostöö käigus võtsime ette erinevad taktikalised tegevused, et rakendada lisakindlustusteenuste potentsiaal ning teenida tulu.

Peamised edutegurid
APOS (järelmüügi) strateegia rakendamine

Panime kokku ja viisime ellu müügistrateegiad, mis on lisateenuste ostjate arvu hüppeliselt kasvatanud.

Lojaalsuskampaaniad.

Oleme rakendanud mitmeid tegevusi klientide lojaalsuse ja nende eluaegse väärtuse suurendamiseks.

Reklaamikampaaniad

Erinevate reklaamikampaaniate komplekt aitas muuta kindlustuse klienditeenuseks.

Järjepidev koolitus.

Professionaalsed koolitusprogrammid nii müügitiimile kui ka kliendihalduritele andsid neile teadmisi ja oskusi, mis aitaksid tagada suurema tulemuslikkuse.

Loodud väärtus

Erinevate tegevuste kompleks, tugev omavaheline koostöö ja usaldus aitasid saavutada:

kõikide peamiste tootekategooriate 44% osalusmäära: TV, mobiiltelefonid, IT.