Tapaustutkimuksia

Kaikkien päätuoteryhmien osalta saavutettiin 44 prosentin sitoutumisaste: TV, matkapuhelimet, tietotekniikka

Haaste

Asiakkaamme ei ole myynyt lisävakuutuksia ja laajennettuja takuupalveluja kumppanuutemme alkaessa. Tavoitteenamme oli vahvistaa markkinapotentiaalia uuden tulovirran avaamiseksi.

Ratkaisu

Jatkuvan kumppanuuden aikana olemme toteuttaneet monenlaisia erilaisia taktisia toimia lisävakuutuspalvelujen toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi vankkana ja tehokkaana tulonlähteenä.

Menestystekijät
APOS-strategian (after point of sale) täytäntöönpano.

Olemme koonneet ja toteuttaneet myyntistrategian, jonka ansiosta lisäpalvelujen ostajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Kanta-asiakaskampanjat.

Olemme toteuttaneet toimenpidekokonaisuuden asiakkaiden uskollisuuden ja heidän elinkaariarvonsa parantamiseksi.

Kampanjat.

Erilaiset mainos- ja myynninedistämiskampanjat auttoivat menestyksekkäästi vakiinnuttamaan vakuutuksen yhtenä asiakkaan palveluista.

Jatkuva koulutus

Ammattimaiset koulutusohjelmat sekä myyntitiimille että johtajille antoivat heille tietoja ja taitoja, jotka olivat ratkaisevia hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi.

Saavutettu hyöty

Erilaisten toimien kokonaisuus, vahva keskinäinen kumppanuus ja luottamus auttoivat saavuttamaan tuloksen:

Sitoutumisaste oli 44 prosenttia kaikissa tärkeimmissä tuoteryhmissä: TV, matkapuhelimet, tietotekniikka