Tapaustutkimuksia

50 000 euron vuosituloista 1 miljoonan euron vuosituloihin 1,5 vuodessa.

Haaste

Asiakas ei pystynyt hyödyntämään koko potentiaaliaan myydäkseen enempää lisäpalveluita yhdessä sähkölaitteiden kanssa.

Ratkaisu

Kokeneena ja pitkäaikaisena kumppanina olemme astuneet esiin paljastaaksemme koko markkinapotentiaalin, jonka avulla voimme luoda suurempia tulovirtoja lisävakuutuspalvelujen myynnistä. Tavoitteenamme oli laatia monitahoinen toimintasuunnitelma asiakkaan suorituskyvyn parantamiseksi.

Menestystekijät
Myyntitiimin motivaatiojärjestelmät.

Johdonmukaiset bonusjärjestelmät lisäsivät myyjien motivaatiota ja yleistä suorituskykyä.

Jatkuva koulutus

Pitkäaikaiset koulutusohjelmat sekä operatiivisille työntekijöille että johdolle antoivat heille tiedot ja taidot, joita tarvitaan tulojen kasvattamiseen ja poikkeuksellisen asiakaskokemuksen luomiseen.

Hinnoittelun mukauttaminen.

Autoimme miettimään uudelleen ja määrittelemään tehokkaan hinnoittelumallin.

Strateginen yhteistyö päätöksentekotasolla

Yksi tavoitteistamme oli toimia luotettavana strategisena kumppanina ohjatessamme päätöksentekijöitä läpi monimutkaisen prosessin, jonka tavoitteena oli tulojen kasvattaminen, brändin vahvistaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen.

Saavutettu hyöty

Erilaisten toimien kokonaisuus, vahva keskinäinen kumppanuus ja luottamus auttoivat saavuttamaan tuloksen:

20-kertainen vuositulojen kasvu (50 000 eurosta 1 miljoonaan euroon) 1,5 vuodessa.